Aanscherping meerjarenplan verkeersveiligheid in 2021: veilig en efficiënt transport over water

Amsterdam maakt zich hard voor veiliger verkeer in de stad. In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid staan alle maatregelen die de gemeente de komende jaren gaat nemen. Meer fietsers en voetgangers, minder auto’s. Dat is de strekking. Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven is de stad steeds drukker geworden. Het aantal fietsers en voetgangers is flink gestegen. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal mensen dat de auto neemt, is juist gedaald.

 

Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. Met het meerjarenplan zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. De gemeente richt zich vooral op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering in het verkeer en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Hierbij zal er meer gebruik gemaakt gaan worden van alternatieve transportmethoden. Met haar eeuwenoude kanalennetwerk is de stad perfect bereikbaar over water, voor zowel het vervoer van goederen als personen. Iets waar Amsterdam Logistic Cityhub perfect op inspeelt. Direct gelegen aan het Noordzeekanaal voorziet het gebruikers van snel, schoon en efficiënt vervoer van en naar de binnenstad.

 

Op zoek naar een unieke last mile locatie om uw logistiek zo optimaal mogelijk in te richten? Neem contact op voor de mogelijkheden.

WIJ GEBRUIKEN COOKIES

Om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.