Logistieke Strategie Amsterdam: verkleinen impact logistiek

De komende maanden treft de gemeente Amsterdam voorbereidingen voor de Logistieke Strategie. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven naar een samenhangend, consistent overzicht van de logistieke transformatie die de komende tijd gaat plaatsvinden om de impact van logistiek te verkleinen.


Gezamenlijke strategie


In de Logistieke Strategie komen de kaders te staan waarbinnen de transformatie plaatsvindt. Ook de mogelijke consequenties van keuzes worden daarbij in beeld gebracht, bijvoorbeeld voor het aantal vaartuigen en voertuigen dat toegestaan is in de stad en de samenhang met regionale ontwikkelingen. Voor het opstellen van de strategie vindt afstemming plaats met de vervoerregio, metropoolregio en provincie. 


In gesprek met bedrijven


Ook worden gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven. Mogelijke aanvullende maatregelen die hieruit voortkomen worden verder verkend en eventueel opgenomen in de strategie. Onderwerpen die zijn aangedragen door het bedrijfsleven zijn bijvoorbeeld het lokaal verruimen van venstertijden, het toelaten van voertuigen die langer zijn dan de 10 meter die nu is toegestaan in de 7,5t-zone (buiten de voormalige vrachtroutes), het plaatsen van mobiele pakkethubs op parkeerplaatsen en het realiseren van de benodigde laadinfrastructuur. 


Kennis delen voor schone logistiek


Gemeente en bedrijven doen veel kennis en ervaring op met verkeersveilige, schone, lichte en efficiënte logistiek. Door deze te delen helpt de gemeente partijen die zich aan het oriënteren zijn op de beste manier om hun logistiek te organiseren. Denk daarbij aan vaar- en voertuiginnovaties, pilots met gezamenlijke levering en het digitaal delen van informatie en data die uitgevoerd worden in het kader van de Agenda Amsterdam Autoluw (2020) en De Digitale Gracht.


ALC: slim bundelen pakketten


Als het gaat om schone en efficiënte logistiek loopt Amsterdam Logistic Cityhub voorop. De faciliteit faciliteert duurzame samenwerkingen tussen haar gebruikers. Door het slim bundelen van pakketten met medegebruikers, kunnen bedrijven het aantal verkeershandelingen van en naar de stad verminderen. Minder trucks, bussen en boten betekent minder logistieke impact.


Op zoek naar manieren om uw logistiek verder te verslimmen en verduurzamen? Neem contact op voor de mogelijkheden.

WIJ GEBRUIKEN COOKIES

Om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.