Richting een uitstootvrij Amsterdam

In 2025 wil de gemeente Amsterdam zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad.

Dit om de gezondheid van mensen in en rond de stad te verbeteren. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met het bedrijfsleven. Welke maatregelen worden genomen om een uitstootvrij Amsterdam te realiseren? 


Uitstootvrije zone


Een van de maatregelen is een uitstootvrije zone voor vrachtvoertuigen binnen de ring, dat per 2025 ingevoerd gaat worden. In de tussentijd worden bedrijven via een overgangsregeling voorbereid op deze transitie richting uitstootvrij vervoer.


Elektrisch vervoer


Sinds 1 januari 2018 is er in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Amsterdam wil de komende jaren nog meer inzetten op elektrisch vervoer. Zo werkt de gemeente samen met taxi-organisaties om in 2025 een uitstootvrije taxibranche te realiseren. De aanschaf van elektrische taxi’s wordt gesubsidieerd en er wordt gezorgd voor voldoende laadpunten. Ook krijgen chauffeurs die elektrisch rijden bepaalde privileges, zoals voorrang op taxistandplaatsen. Zo wordt elektrisch rijden nog aantrekkelijker gemaakt.


Duurzaamheid bij ALC


ALC draagt graag bij aan een duurzaam Amsterdam. Ontworpen op emissievrije logistiek, faciliteert Amsterdam Logistic Cityhub slimmer, sneller en schoner transport over weg en water. Hiermee helpt ALC haar gebruikers om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, evenals die van de gemeente Amsterdam. De faciliteit beschikt over meer dan 250 elektrische oplaadpunten voor verschillende transportmiddelen. Met een privé kade van 180 meter wordt ingespeeld over (elektrisch) transport via het kanalennetwerk van de stad, dat veel duurzamer is dan transport over de weg. Door slimme samenwerkingen tussen gebruikers mogelijk te maken, worden transportbewegingen geminimaliseerd, waardoor er minder uitstoot is. Voor maximale duurzaamheid worden zonnepanelen en windturbines gerealiseerd op het terrein.


Op zoek naar een toekomstbestendige locatie die u helpt uw duurzaamheidsdoelen te behalen? Wij praten graag met u verder.


Bron: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/convenanten/ 

WIJ GEBRUIKEN COOKIES

Om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.